Blog 6.10.2020

Van check je plek naar verbeter je plek

Op donderdag 10 september vond er in Aalten een bijzondere sessie plaats. Op initiatief van Ontwerp Veilige Omgeving werd er met  een kleine 20 personen samen gewerkt aan het ontwerpen van een veilige leefomgeving voor een fictief plangebied in de gemeente Aalten. Deelnemers waren raadsleden en ambtenaren van de gemeente Aalten, de provincie Gelderland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen binnen de gemeente en een “echte” burger die cursus politiek actief gevolgd heeft.

Een korte terugblik

Burgemeester Anton Stapelkamp benadrukt in zijn aftrap het belang van participatie, het samen oefenen met de woonvisie en het belang van een gelijke informatiepositie ook in het licht van de komende Omgevingswet. Het gesprek over de fysieke leefomgeving komt vervolgens op gang. Deelnemers gaan aan de slag met ‘check je plek’ en de kaarten op de Atlas Leefomgeving. Altijd weer indrukwekkend hoeveel informatie er in ons land voorhanden is. Wel onstaat er direct een discussie over de vraag in hoeverre de geobjectiveerde informatie uit de Atlas ook recht doet aan de lokale beleving. De gebruiksvriendelijkheid van de Atlas op de mobiele telefoon blijkt nog voor verbetering vatbaar. Wellicht is een app in de toekomst denkbaar.

Mooi dat dit allemaal vanuit verschillende partijen bij elkaar is gebracht!

Na de pauze volgt een ontwerpatelier met het geodesign platform Tygron. De opdracht is om een fictief plangebied in Aalten opnieuw in te richten en te komen tot een gezond en veilig ontwerp. Hierbij staan met name geluidhinder, luchtkwaliteit en externe veiligheid centraal. Van tevoren zijn voor dit gebied de nieuwe aandachtsgebieden (externe veiligheid) voor buisleidingen en datasets uit de Atlas in Tygron ingeladen en is er nagedacht hoe een plan te beoordelen op gezondheids- en veiligheidsaspecten. Het programma geeft hierdoor automatisch een score voor de verschillende ontwerpen.

Wat betekenen die aandachtsgebieden eigenlijk? Ik zou toch ook wel wat meer informatie willen over de kans.

In twee subgroepen gaan de deelnemers aan de slag en wordt er flink gediscussieerd. Bouwen we alleen buiten de aandachtsgebieden voor externe veiligheid en geluid of nemen we het risico? De twee groepen komen op basis van hun afwegingen tot zeer verschillende plannen, die zij vervolgens plenair weer aan elkaar presenteren.

De conclusie van deze dag? We hebben met elkaar veel geleerd en een mooie en inspirerende werkvorm ervaren. Erg nuttig als we straks de omgevingsvisie voor Aalten op gaan stellen of bestaande woonwijk gaan verbeteren! Spontaan borrelen ideeën op over wat er nog meer met de Atlas Leefomgeving kan. Kun je het zo maken dat je gelijk ziet wat veranderingen in de leefomgeving voor impact hebben op de kwaliteit van die leefomgeving? Dat zou echt heel handig zijn. Van check je plek naar verbeter je plek. Dat is een mooi toekomstscenario!

Gerelateerd

Bestand downloaden