Blog 4.07.2019

Veilig stunten op Tom Dumoulin Bike Park

Tom Dumoulin Bike ParkBij de gemeente Sittard-Geleen ontstond het idee om in de spoorzone het Tom Dumoulin Bike Park te ontwikkelen. Vanuit externe veiligheid niet de meest voor de hand liggende locatie, dicht bij het spoor. Medewerkers Roel Friesen (jurist ruimtelijk bestuursrecht) en Edwin Pirson (beleidsmedewerker externe veiligheid) waarschuwden dat goed moest worden gekeken of een verantwoorde invulling mogelijk was. Door een pakket van maatregelen kan de baan veilig worden gebruikt. 

Pirson: “We hebben in overleg met de veiligheidsregio en een deskundig bureau verschillende scenario’s uitgewerkt. In het geval van een plasbrand blijken de risico’s relatief klein, mede doordat het spoor op deze locatie verdiept ligt. Een koude BLEVE (gasexpansie-explosie) kan beperkte gevolgen hebben en de risico’s van een warme BLEVE zijn te ondervangen doordat de brandweer snel ter plaatse kan zijn: de kazerne ligt ‘om de hoek’ dus de aanrijdtijd is erg kort. Daardoor bleef vooral een toxisch risico over. Daar hebben we de maatregelen vooral op afgestemd.”

Individueel risico

De eerste eis was dat de baan meer dan 50 meter van het spoor kwam te liggen, geheel volgens het algemene veiligheidsbeleid. Verder is er een calamiteitenweg aangelegd met bluswaterhydranten, waardoor de brandweer een eventuele calamiteit goed kan bereiken en snel kan inzetten. Die strook doet onder normale omstandigheden dienst als fietsstrook.

Snel uit de voeten

De kern van de andere maatregelen is dat de bezoekers zich snel in veiligheid kunnen brengen op een veilige plek, op voldoende afstand van het incident. Daarbij was een aandachtspunt dat kinderen van het terrein gebruikmaken. Friesen: “Op hun fietsen kunnen ze wel snel wegkomen, maar het is de vraag of ze een gevaarlijke situatie goed kunnen interpreteren. We hebben daarom geëist dat wanneer de baan open is er altijd een bhv-er aanwezig is. Daarnaast hebben we een geluidsinstallatie voorgeschreven, om alarm te slaan en op het hele terrein hoorbare instructies te geven. Verder hebben we verlangd dat er een schuilruimte kwam, op meer dan 200 meter van de spoorlijn. Het aantal grootschalige evenementen is beperkt. Er mogen maximaal 1000 personen aanwezig zijn. Die kunnen overigens niet allemaal een plek vinden in de schuilruimte, maar de parkeerkelder van het naastgelegen Fortunastadion geeft extra ruimte.”

Plus voor de veiligheid

Als Friesen en Pirson de balans opmaken, staan ze achter de uitvoering van het idee: “In het verleden lag op deze locatie een bedrijventerrein met veiligheidsrisico’s. Per saldo is de fysieke veiligheid in de omgeving nu verbeterd. En ook het risico op de wielerbaan zelf vinden we dankzij de maatregelen toelaatbaar.”

Gerelateerd

Bestand downloaden