Blog 1.03.2017

Veilige ruimtelijke plannen dankzij maatregelentool

De ‘Maatregelentool Externe Veiligheid in Ruimtelijke Ordening’ helpt iedereen op een praktische wijze om ruimtelijke ontwikkelingen zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden. En dat meteen al vanaf het begin in het ontwerpproces. Download de tool aan de rechterzijde.

Maatregelentool Externe Veiligheid in Ruimtelijke Ordening Praktische hulp bij maken van veiligere plannen
Deze tool bevat een praktische checklist die kan helpen bij de ontwikkeling van veiligere plannen. Externe veiligheid moet worden meegenomen als ontwerpvariabele. EV’ers en RO’ers moeten in een vroeg stadium met elkaar aan tafel om het te hebben over gebouwmaatregelen, populatiedichtheid, vluchtwegen, kwetsbare groepen, afstand tot de risicobron, aanwezigheid van blusmiddelen en de communicatie (de zeven principes van Ontwerp Veilige Omgeving). Dat maakt Nederland veiliger.

Werkwijze Maatregelentool

De maatregelentool bestaat uit vier categorieën. Deze verdeling is gemaakt op basis van de behoefte uit de praktijk. Het eerste onderscheid is gemaakt op basis van maatregelen die wel of niet juridisch te zijn borgen in het bestemmingsplan.

Verder is onderscheid gemaakt in maatregelen die specifiek gericht zijn op externe veiligheid en maatregelen die verder reiken dan alleen de externe veiligheid. Het gaat hier om de fysieke inrichting van de leefomgeving. Hierin zijn ook bouwkundige maatregelen opgenomen. Dit resulteert in de volgende vier typen maatregelen:


Vier typen maatregelen

Meerwaarde en kracht van de maatregelentool

De kracht van deze tool is dat het een  gebruiksvriendelijk en inhoudelijk hulpmiddel is voor alle soorten plannenmakers. Deze tool reikt verder en draagt bij om voor iedereen een zo veilig mogelijke leefomgeving te ontwerpen. De meerwaarde is dat verder wordt gekeken dan alleen het juridisch kader vanuit de borging in een bestemmingsplan. Meerwaarde is ook dat de maatregelen verder gaan dan alleen externe veiligheid. De maatregelen hebben ook  betrekking op de fysieke inrichting van een plangebied.

Working together is success

Deze tool is ontwikkeld door een team van vakmensen thuis in de ruimtelijke ordening en externe veiligheid. Aan deze tool hebben de volgende personen meegewerkt: Rutger Schonis (Rho adviseurs), Menno de Jonge (Veiligheidsregio), André Lindenbergh (Provincie Zeeland / Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland) en Mark van Gerwen (Projecttrekker vanuit WERELDADVIES).

Gerelateerd

Bestand downloaden