Blog 5.07.2017

Veiligheid en geluid issues bij Ontwerpatelier stationsgebied

Op 4 juli kwamen op verzoek van de DCMR experts bijeen in de Efteling om een fictief stationsgebied in te richten. Veiligheid en geluid(soverlast) waren de belangrijkste issues waar ze rekening mee moesten houden. Met vier ambities in het achterhoofd gingen groepen aan de slag. De vier ambities waren:

  • duurzaamheid
  • economie & onderwijs
  • een compacte samenleving
  • waardevolle leefomgeving.

Aan het eind van de dag lagen er vier ontwerpen voor een stationsgebied. Aan vier tafels werd in de buitenlucht gediscussieerd, over afstand van woningbouw tot de risicobron en het plaatsen van voorzieningen zoals een evenemententerrein. En kun je zomaar bouwen langs of het spoor of maak je een bufferzone?

Ontwerpatelier Veiligheid en geluid
De eerste groep, die duurzaamheid als thema had, ontwierp: ‘Wijk bij Duurzaam’.

Bij de  tweede groep lag de nadruk op een waardevolle leefomgeving, zij ontwierpen ‘Qvariera di pista’.

Bij de derde groep  stonden economie en onderwijs op de eerste plaats: ‘Vooruit Ambitie’.

De laatste groep richtte zich vooral op een compact ontwerp van het stationsgebied en noemde  haar ontwerp ‘Spoorloos’.

Innovatieve oplossingen bij ontwerpatelier

Innovatieve oplossingen, zoals een bufferzone van zonnepanelen, kwamen ter sprake. Alle deelnemers deden enthousiast mee, specialisten externe veiligheid en specialisten geluid kwamen samen tot mooie stedenbouwkundig ontwerpen.

Gerelateerd

Bestand downloaden