Omgevingswet

Deze pagina is verouderd, maar staat voor naslag en documentatie nog online. 

De nieuwe Omgevingswet, één wet, één vergunning

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 22 maart 2016 met een ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet. Op 1 juli 2015 stemde de Tweede Kamer al in met de wet die een streep zet door complexe en versnipperde regelgeving.

In de Omgevingswet worden 26 bestaande wetten opgenomen en het aantal algemene maatregelen van bestuur teruggebracht van 120 naar 4. Deze vermindering van regels moet onder meer leiden tot meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor ondernemers, kortere procedures en minder onderzoekslasten. Eén wet, één vergunning.

Veel gemeenten vinden de regels voor ruimtelijke plannen ingewikkeld en onduidelijk. Met de Omgevingswet wil de overheid deze regels vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen. Naar verwachting treedt de wet in 2021 in werking.

Externe Veiligheid wordt omgevingsveiligheid

De Omgevingswet komt in de plaats van de bestaande wetgeving op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening. Hierdoor komt de wetgeving voor de ‘vervuilende dan wel risicovolle’ bron samen met wetgeving voor een goede ruimtelijke inrichting van ons land in één nieuwe wet. Dat geldt dus ook voor de fysieke veiligheid en ruimtelijke inrichting: samengenomen is hiervoor, ter vervanging van de term externe veiligheid, de term omgevingsveiligheid geïntroduceerd.

Op de website  https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/externe-veiligheid/ kunt u meer informatie vinden over ‘Externe veiligheid in de Omgevingswet’. De regels over externe veiligheid worden op deze website uitgelegd en ook hebben zij de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de nieuwe Omgevingswet voor u op een rij gezet.

Risico’s horen erbij

Risico’s horen er bij. We lopen thuis risico’s, op straat, in het vervoer, op het werk, in onze vrije tijd. Sommige risico’s gaan we uit vrije wil en bewust aan. Op risico’s die ons van buitenaf (extern) bedreigen, hebben we zelf minder invloed: denk aan mogelijke incidenten met gevaarlijke stoffen, aan overstromingen of een vliegtuigramp. Dan vertrouwen we er op dat anderen maatregelen treffen om deze incidenten te voorkomen of de gevolgen te beperken.

Externe veiligheidsbeleid

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft voor het omgaan met gevaarlijke stoffen het externe veiligheidsbeleid ontwikkeld. Dit beleid is in de afgelopen decennia geëvolueerd tot wetgeving. Voor het omgaan met gevaarlijke stoffen zijn bijvoorbeeld algemene maatregelen van bestuur voor risicovolle bedrijven (2004), buisleidingen (2010) en transport (2013) tot stand gebracht. De risicobenadering van het externe veiligheidsbeleid is succesvol gebleken. Het aantal grote incidenten en ernstige gevolgen van incidenten zijn mede hierdoor beperkt gebleven. Lees meer in de Nota over het Uitvoeringsprogramma Modernisering omgevingsveiligheid 2015 – 2018.

Delen

Gerelateerd

Bestand downloaden