Gevaarlijke stoffen

Deze pagina is verouderd, maar staat voor naslag en documentatie nog online. 

Risico’s met gevaarlijke stoffen

Nederland is een dichtbevolkt land. Bijna altijd krijg je bij de ruimtelijke inrichting te maken met risico’s als gevolg van activiteiten met gevaarlijke stoffen. Het vakgebied dat zich daarmee bezig houdt, is externe veiligheid. Externe veiligheid gaat over de risico’s die gepaard gaan met vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen.

Risico’s met gevaarlijke stoffen, basisbegrippen

Een paar basisbegrippen worden hier toegelicht.  Zij zullen helpen bij het ontwerpen van een veilige omgeving. We onderscheiden twee soorten risico’s: groepsrisico en plaatsgebonden risico. Lees er hier meer over.

Delen

Bestand downloaden