Veiligheidswinst

Deze pagina is verouderd, maar staat voor naslag en documentatie nog online. 

Risicoafweging

Hoe weeg je de ontwikkeling van het stationsgebied af tegen een toename van het groepsrisico? Hoe bepaal je of een dure ingreep in een ruimtelijk plan opweegt tegen de veiligheidswinst die je ermee bereikt?

Er zijn een paar hele concrete vragen die het bestuur en de ruimtelijk ontwerper zich gedurende het planproces kunnen stellen, als onderdeel van de eindafweging.

Zijn er alternatieven voor deze locatie?

De eerste en belangrijkste afweging is natuurlijk of je überhaupt wel moet willen bouwen in de buurt van een risicobron. Is er echt goed naar alternatieve locaties gekeken? En zijn er voldoende vluchtmogelijkheden?

Is er zoveel mogelijk afstand gehouden tot de risicobron?

Als de gebouwen binnen het plangebied verder van de risicobron worden gepland, dan neemt de kans op slachtoffers af. Plan bijvoorbeeld de parkeerplaatsen tussen het gebouw en de risicobron is, of een waterpartij (ook goed voor het bluswater!).

Kan het aantal mensen in het gebied omlaag?

Hoe minder mensen in de woningen en gebouwen in het gebied aanwezig zijn, hoe kleiner het aantal slachtoffers als er iets mis gaat.

Wordt er rekening gehouden met zelfredzaamheid?

Voordat een ongeval escaleert, is er vaak nog enige waarschuwingstijd. Als mensen zich in die tijd uit de voeten kunnen maken, scheelt dat slachtoffers. Bouw dus liever geen kleuterschool, centrum voor ouderenzorg of ziekenhuis naast een risicobron.

Kunnen er hulpdiensten bij als het nodig is?

Als er onverhoopt iets misgaat, moeten de hulpdiensten wel dichtbij kunnen komen om te blussen of om mensen af te voeren. Daarvoor zijn bereikbaarheidswegen en opstelplaatsen nodig.

Zijn de gebouwen zelf ook veilig?

Er kunnen ook maatregelen aan de gebouwen zelf genomen worden om slachtoffers te voorkomen. Je kan hierbij denken aan brandwerende gevels of afsluitbare ventilatie.

Weten de mensen wat ze moeten doen als er toch iets gebeurt?

Risicocommunicatie is niet om mensen bang te maken maar om ze bewust te maken van hun eigen mogelijkheid om zichzelf en hun naasten in veiligheid te brengen.

Op deze site is veel informatie te vinden over de manier waarop je in de praktijk om kan gaan met externe veiligheid. Natuurlijk via de casussen in het boek ‘Ontwerpen voor een Veilige Omgeving’, maar ook in de film, de ontwerpateliers en de summerschools. En het netwerk zelf bestaat uit bijna 700 personen, dat is veel kennis en ervaring waar je gebruik van kan maken of bij kan aansluiten! Voor meer informatie, zie de contactgegevens.

Voor gedetailleerde informatie over wet- en regelgeving van externe veiligheid verwijzen wij je naar de website van het netwerk voor Externe Veiligheid Relevant.

Voor wetgeving en regelgeving op het gebied van Milieu kun je terecht bij het Het Kenniscentrum Kenniscentrum Infomil.

Delen

Bestand downloaden