Omgevingsveiligheid

Deze pagina is verouderd, maar staat voor naslag en documentatie nog online.

Omgevingswet, Omgevingsvisie, Omgevingsveiligheid

De omgevingsvisie is één van de zes instrumenten van de Omgevingswet die in 2022 in werking treedt. Een omgevingsvisie is verplicht voor Rijk, provincies en gemeenten. Doel is het bevorderen van samenhang van beleid voor de fysieke leefomgeving. In de omgevingsvisie geeft het bevoegd gezag een integrale langetermijnvisie (10-15 jaar) op noodzakelijke en gewenste ontwikkelingen binnen haar grondgebied.

Integraal beschouwen van de fysieke leefomgeving

Met de omgevingsvisie worden keuzes duidelijk over waar welke ontwikkelingen gerealiseerd worden en welke omgevingskwaliteit gewenst is. De omgevingsvisie vraagt om de fysieke leefomgeving in samenhang (integraal) te beschouwen. Omgevingsveiligheid is een factor voor de gewenste leefomgevingskwaliteit in die omgevingsvisie. Om omgevingsveiligheid volwaardig mee te kunnen wegen in de integraliteit van de omgevingsvisie, is een visie op omgevingsveiligheid belangrijk. Een visie die is gebouwd volgens hedendaagse inzichten en volgens de uitgangspunten van de Omgevingswet.

Omgevingsvisie

In de Omgevingswet staat dat gemeenten een omgevingsvisie moeten maken. In de omgevingsvisie moet de gemeente onder andere aangeven hoe zij bij ruimtelijke ontwikkelingen zorgt voor veiligheid en hoe zij omgaat met risicobronnen. In zo’n visie geeft de gemeente onder meer aan waar de industrie mag groeien, hoe zij wil omgaan met herontwikkelingslocaties en op welke locaties zij voor nieuwe woningen kiest. De gemeenten Rotterdam, Eindhoven, Waalwijk, Harlingen, Ermelo en Maasgouw gaan nu in de praktijk testen of en hoe dit werkt.

Bekijk hier een filmpje over de omgevingsvisie, over het nut en noodzaak van integraal samenwerken.

Bekijk video op YouTube

 

Delen

Bestand downloaden