Deelnemen aan ons netwerk

Externe veiligheid en het groepsrisico verdienen meer urgentie bij de inrichting van Nederland. Bouwplannen worden beter en veiliger als er tijdig overleg plaatsvindt met alle betrokken disciplines. Het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving is in het leven geroepen om de samenwerking tussen (externe) veiligheidsdeskundigen (EV’ers) en ruimtelijke ontwikkelaars (RO’ers) te vergroten en daarmee Nederland veiliger te maken. Door de groei van het netwerk sinds het begin in 2013, zijn er nu bijna 1000 leden.

Over het hele land verspreid werken experts op het gebied van ruimtelijke ordening en externe veiligheid samen in het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving aan de ruimtelijke kwaliteit én aan de veiligheid van Nederland. Het netwerk is een samenwerkingsverband waarin verschillende disciplines creatieve oplossingen zoeken en vinden. Naast bestuurders delen medewerkers van milieudiensten, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en professionals van adviesbureau’s hun kennis. Ook studenten haken aan. Zo werken mensen uit de hoek van de externe veiligheid samen met mensen uit de ruimtelijke ontwikkeling.

Groepsrisico als ontwerpvariabele

Groepsrisico is geen vanzelfsprekende factor bij ruimtelijke inrichtingsplannen. Gevolg kan zijn dat in een laat stadium de externe veiligheid een hinderfactor wordt. RO’ers en EV’ers moeten eerder in het proces met elkaar om de tafel en groepsrisico meenemen als ontwerpvariabele! Als de RO’er en de EV’er elkaar tijdig opzoeken en inschakelen, kunnen zij meters maken bij de externe veiligheid in de ruimtelijke ontwikkeling. Om dit te ondersteunen wil het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving:

  • De samenwerking tussen RO en EV verbeteren
  • Een kennisplatform zijn tussen professionals
  • Zorgen dat groepsrisico een vanzelfsprekende factor wordt bij inrichtingsplannen
  • Ervoor zorgen dat deskundigen op het gebied van EV meedenken over kansen en mogelijkheden binnen de bebouwde omgeving
  • Stedenbouwers en andere RO’ers meer inzicht geven in de do’s en dont’s rondom het groepsrisico.

Lees meer hoe jij je kunt aansluiten als student, professional of bestuurder.

Delen

Bestand downloaden