Visie en Missie

Het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving is sinds 2013 actief en stimuleert vroegtijdige betrokkenheid van omgevingsveiligheid in ruimtelijke plannen. Dat doen we door de samenwerking tussen ruimtelijke ontwikkelaars (RO’ers) en (externe) veiligheidsdeskundigen (EV’ers) te versterken.

Onze visie

RO’ers en EV’ers moeten eerder in het proces met elkaar om de tafel en groepsrisico meenemen als ontwerpvariabele! Als de RO’er en de EV’er elkaar tijdig opzoeken en inschakelen, kunnen zij meters maken bij de externe veiligheid in de ruimtelijke ontwikkeling.

Onze missie

Wij maken groepsrisico een vanzelfsprekende factor bij ruimtelijke inrichtingsplannen. Waarmee we voorkomen dat in een laat stadium de externe veiligheid opeens een hinderfactor wordt. Het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving wil:

  • De samenwerking tussen RO en EV verbeteren
  • Een kennisplatform worden tussen professionals
  • Zorgen dat groepsrisico een vanzelfsprekende factor wordt bij inrichtingsplannen
  • Dat deskundigen op het gebied van EV meedenken over kansen en mogelijkheden binnen de bebouwde omgeving
  • Stedenbouwers en andere RO’ers meer  inzicht geven in de do’s en dont’s rond groepsrisico.

 

Delen

Bestand downloaden