Handleiding ontwerpatelier

Een ontwerpatelier is een werkvorm waarin een team van mensen samen aan de slag gaat om een stedenbouwkundige- of omgevingsvisie of een stedenbouwkundig ontwerp voor een plangebied te realiseren.

Wat is een ontwerpatelier?

Een ontwerpatelier is een werkvorm die enthousiasmeert. Deelnemers worden uitgedaagd na te denken over wat de beste manier is om een opgave te realiseren en deze ook in een ontwerp vorm te geven. Dit doet een beroep op de creativiteit, maar ook op de vaardigheid om goed naar elkaar te luisteren en meerdere belangen met elkaar te verenigen in het eindresultaat. Doordat er een gezamenlijk eindbeeld gevisualiseerd wordt zien deelnemers hun eigen inbreng in het proces daadwerkelijk terug. Het gevoel om met meerdere disciplines samen een mooi ontwerp gemaakt te hebben dat voldoet aan de ontwerpprincipes van alle vakgebieden levert deelnemers veel voldoening op én zorgt voor een optimaal ontwerp.

Download rechts de handleiding ontwerpatelier.

Delen

Bestand downloaden