Publicaties

E-book Een veilig idee

Een veilig idee behandelt drie vragen over een veilige leefomgeving. Hoe krijg je grip op een veilige leefomgeving? Hoe pas je veiligheid toe? En: Wat is een veilige leefomgeving? Daarbij staan onder andere onderwerpen als de Omgevingswet en de nieuwe risico’s door de energietransitie centraal. Het e-book wordt aangevuld met citaten uit interviews, informatieve kaders met voorbeelden en facts & figures. De drie hoofdstukken zullen in de komende periode gefaseerd naar buiten worden gebracht en zijn gratis te downloaden op de website van OVO. Download nu het eerste hoofdstuk!

Naast de eigen publicaties bestaan er diverse interessante en bruikbare publicaties van onze netwerkleden. Deze kun je rechts downloaden.

Maatregelentool EV in RO

Netwerkleden hebben een ‘Maatregelentool EV in RO’ ontwikkeld waarin is aangegeven of maatregelen op het gebied van externe veiligheid wel of niet juridisch geborgd kunnen worden in een bestemmingsplan. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen maatregelen die betrekking hebben op de risicobron enerzijds en de fysieke inrichting van het gebied (bluswatervoorziening en bereikbaarheid anderzijds).

Zie het document aan de rechterzijde:  Maatregelentool EV in RO

Externe Veiligheid voor RO’ers

Deze brochure legt het belang uit van de samenwerking tussen ruimtelijk ontwerpers en veiligheidsspecialisten.

Zie het document aan de rechterzijde: Externe Veiligheid voor RO’ers

Instrument Ruimtelijke veiligheid (IRV)

Netwerkleden van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid hebben een instrument ontwikkeld waar ruimtelijk ordenaars op een eenvoudige manier, op één plek alle informatie kunnen vinden over ruimtelijke veiligheid.

Zie het document aan de rechterzijde: Instrument ruimtelijke veiligheid

Klik op http://www.vrgz.nl/voor-partners/ruimtelijke-veiligheid om alle IRV gerelateerde documenten in te zien.

 

Delen

Bestand downloaden