Veilig Ontwerp Game

Een aantal experts heeft in het verleden met steun van Ontwerp Veilige Omgeving de ‘Veilig Ontwerp Game’ ontwikkeld. De game was bedoeld om teams te laten samenwerken aan de externe veiligheid bij ruimtelijk ontwerp). Inmiddels is deze game niet meer beschikbaar. Zie hieronder een preview.


Bekijk video op YouTube

Delen

Bestand downloaden