De zeven principes van Ontwerp Veilige Omgeving

Er zijn een paar relatief eenvoudige vragen die het bestuur en de ontwerper zich gedurende het planproces kunnen stellen, als onderdeel van de eindafweging. Bijvoorbeeld: waar bevindt zich de risicobron? Wonen er veel mensen rondom die risicobron? Als er wat gebeurt, kunnen die mensen zich dan zelf redden? Zijn er duidelijke vluchtwegen? Is het gebouw zelf veilig?

De icoontjes geven maatregelen om risico’s te beperken op een beeldende manier weer. In het boek ‘Ontwerpen voor een Veilige Omgeving’ staan voorbeelden beschreven uit Dordrecht, Moerdijk, Amersfoort, Zutphen, Bosselaar-Zuid, Zwolle en Sittard. De iconen tonen per verhaal welke oplossingen en beperkingen er zijn. In het boek ‘Handleiding voor een Veilig Ontwerp’ dat eind 2015 verscheen, zijn de iconen nader uitgewerkt en worden zij omgezet in stedenbouwkundige principes.

Zo wordt de omgeving rondom een risicobron zo veilig mogelijk ingericht.

Downloads

Delen

Bestand downloaden